ep eleccionesparlamento europeo
MICHAEL KAPPELER/DPA - Archivo

La taxa d'inflació interanual de la zona euro s'ha situat el juliol a l'1%, una dècima per sota de l'estimació preliminar i tres dècimes menys que la dada registrada al mes anterior, percentatge que representa el menor nivell d'inflació a l'Eurozona des de novembre de 2016 i obre la porta a una intervenció imminent del Banc Central Europeu (BCE).

En el conjunt de la Unió Europea (UE), la taxa d'inflació interanual es va situar el juliol a l'1,4%, enfront de l'1,6% de juny.

El diferencial de preus favorable a Espanya respecte a la zona euro s'ha reduït a quatre dècimes

El debilitament de les pressions inflacionistes el juliol respon a la menor pujada dels preus de l'energia, amb una alça interanual del 0,5%, enfront de l'1,7% del juny, mentre que els aliments frescos es van encarir un 1,7%, després de pujar un 0,7% interanual durant el mes anterior. Per la seva banda, el preu dels serveis va pujar un 1,2% el juliol, quatre dècimes per sota de la pujada interanual registrada el juny, mentre que els béns industrials no energètics van pujar un 0,4%, enfront del 0,3% del mes precedent.

D'aquesta manera, sense tenir en compte l'energia, la taxa d'inflació es va situar a l'1,1%, una dècima menys que el juny, mentre que en excloure l'impacte de l'energia, dels aliments, així com de l'alcohol i el tabac, la taxa d'inflació subjacent ha caigut el juliol al 0,9% des de l'1,1% de juny.

BAIXA EL DIFERENCIAL DE PREUS AMB ESPANYA

La taxa d'inflació harmonitzada d'Espanya es va mantenir estable el juliol al 0,6%. D'aquesta manera, el diferencial de preus favorable a Espanya respecte a la zona euro s'ha reduït a quatre dècimes, enfront de les set dècimes del mes anterior.

Entre els països de la UE amb dades disponibles, els preus van baixar un 0,7% interanual a Portugal i van pujar un 0,1% a Xipre i un 0,3% a Itàlia, mentre que les majors pujades dels preus es van observar a Romania (4,1%), Hongria (3,3%), Letònia i Eslovàquia (tots dos 3%).

Noticias relacionadas

contador