ep oficinaempleo 20190802112503
EUROPA PRESS - Archivo

La durada mitjana dels contractes inscrits en els serveis públics d'ocupació durant el mes de juliol va ser de 47,05 dies, la xifra més baixa en aquest mes des de l'any 2006, quan arrenca la sèrie d'aquesta estadística, segons dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

Durant els mesos de juliol del període 2013-2018 la durada mitjana dels contractes registrats superava els 49 dies, amb dues excepcions, juliol de 2015 (51,43 dies) i juliol de 2016 (48,37 dies).

Durant els anys anteriors, la durada mitjana dels contractes inscrits el juliol va ser bastant superior, amb xifres que no baixen dels 58,8 dies i que van aconseguir el seu màxim el 2006, quan els contractes van fregar els 74 dies de durada en termes mitjans, molt per sobre del mínim assolit al juliol aquest any.

UN DE CADA QUATRE CONTRACTES DURA MENYS D'UNA SETMANA

Segons les dades del SEPE, un de cada quatre contractes inscrits en els serveis públics d'ocupació durant el mes de juliol tenia una durada igual o inferior a set dies.

En concret, dels 2.179.527 contractes registrats el juliol, el 25,3% d'ells (551.483) tenia una durada igual o inferior a la setmana.

Si s'analitzen els contractes amb una durada igual o superior a un mes, les dades del SEPE revelen que el 37,7% dels quals es van inscriure el juliol igualava o no arribava al mes de vigència.

En total, el juliol es van registrar 822.376 contractes d'un mes de durada o inferior al mes. D'aquesta quantitat, la major part presentava una durada igual o inferior a set dies.

Per la seva banda, 94.350 contractes (4,3%) presentaven una durada d'entre una setmana i 15 dies, mentre que 176.543 (8,1%) tenien una durada d'entre 15 dies i un mes.

NOMÉS EL 8,5% DELS CONTRACTES SÓN INDEFINITS

Entre un i tres mesos de durada es van efectuar 342.520 contractes el juliol (15,7%), mentre que els contractes d'entre tres i sis mesos van sumar 128.294 (el 5,9% del total).

Finalment, de sis a dotze mesos de durada es van registrar 26.596 contractes (1,2%), mentre que 4.738 contemplaven una durada superior a l'any (el 0,2% del conjunt de contractes).

Així mateix, al registre del SEPE figuren el juliol 669.290 contractes de durada indeterminada i 185.713 contractes indefinits, xifra aquesta última que equival al 8,5% del total de contractes efectuats durant el setè mes de l'any.

Noticias relacionadas

contador