ep exportaciones a china desde la terminal intermodal de plaza
GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

L'Índex General de Preus d'Exportació dels productes industrials (IPRIX) va caure un 2,8% al juny, per la qual cosa la reculada es va moderar un punt i mig respecte a maig (-4,3%), mentre que els preus d'importació d'aquests productes (IPRIM) es van desplomar un 8,6%, moderant-se el descens cinc dècimes, segons dades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Amb la dada de juny, els preus de les exportacions i de les importacions encadenen cinc mesos en taxes negatives, afectats per la crisi del coronavirus.

En l'evolució interanual dels preus de les exportacions han influït fonamentalment els béns intermedis, que van presentar una taxa interanual del -3,3%, quatre dècimes per sobre de la del mes anterior, i els béns de consum no durador, que van augmentar cinc dècimes la seva taxa interanual, fins al -0,2%, per l'abaratiment de l'elaboració de productes carnis i la fabricació d'especialitats farmacèutiques.

No obstant això, el sector de l'energia va ser la variació de major impacte ja que va augmentar la seva taxa gairebé 20 punts, fins al -30,1%, a causa de la pujada dels preus del refinament de petroli i la producció de gas, distribució per canonada de combustibles gasosos.

ES MODERA LA CAIGUDA DELS PREUS DE LES IMPORTACIONS

Per part seva, els preus de les importacions van registrar una caiguda del 8,6% en taxa interanual, enfront del descens del 9,1% del mes anterior, a causa principalment de l'energia, amb una variació del -41,1%, més d'un punt i mig superior a la de l'anterior, destacant la pujada dels preus de les carboneres de cóc i refinat de petroli.

Del seu costat, entre els sectors industrials que tenen influència negativa en l'evolució de la taxa anual del IPRIM destaquen els béns de consum no durador, situant-se en el -0,7%, set dècimes per sota de maig per la baixada de la indústria de l'alimentació, i els béns d'equip, la taxa anual del qual va disminuir dues dècimes, fins al 0,2%, a conseqüència de l'estabilitat dels preus de la fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.

Quant a la variació mensual (juny sobre maig), els preus de les exportacions dels productes industrials van pujar un 0,7%%, enfront del descens del mes de maig (-0,1%).

Per part seva, els preus de les importacions van retrocedir un 0,9% al sisè mes de l'any en relació al mes anterior, moderant en sis dècimes l'enfonsament que van sofrir al maig (-1,5%).

Finalment, l'índex de preus industrials del mercat interior i exterior, que s'obté com a agregació del IPRI i el IPRIX, va augmentar gairebé dos punts i mig la seva taxa anual al juny, fins al -5%.

Noticias relacionadas

contador