cb brexit sin acuerdo

Espanya es veurà molt afectada si finalment es produeix un Brexit dur. El Consell General d'Economistes creu que una sortida de la Unió Europea (UE) sense acord i desordenada crearia inestabilitat financera i disrupcions de les cadenes productives. En concret, el PIB espanyol es reduiria entre 5 i 9 dècimes.

Durant una trobada en què ha estat present el president del Consell General d'Economistes d'Espanya, Valentí Pich, i el bastonário da Ordem dos Economistas de Portugal, Rui Leão Martinho, han detallat que un Brexit sense acord reduiria 0,5 punts percentuals el PIB espanyol, si es fa en forma ordenada, i en 0,9 si es fa de forma desordenada, ja que les exportacions espanyoles de béns i serveis dirigides al Regne Unit suposen el 3,3% del PIB, percentatge una mica inferior a l'exposició mitjana de la zona euro, però més elevat que els percentatges, per exemple, de França o Itàlia.

A l'àmbit dels serveis, principalment en el turisme, el Regne Unit constitueix el primer mercat emissor al nostre país, amb un 23% d'entrades de turistes i volum de despeses, encara que el 2018 han disminuït lleugerament les entrades, però s'ha elevat la despesa, expliquen. Pel que fa a les exportacions de béns, el Regne Unit és el cinquè soci comercial d'Espanya i representa a prop del 7% del total, concentrant les vendes en béns de consum i intermedis, destacant automòbils, aliments i begudes i tabac, entre els béns del consum.

A l'àmbit dels serveis, principalment al turisme, el Regne Unit constitueix el primer mercat emissor al nostre país

La major vulnerabilitat es concentra en el comerç a l'engròs, la fabricació de vehicles de motor i l'agricultura, tot i que depèn de les característiques específiques de les empreses. En termes generals, les empreses que comercien amb el Regne Unit són comparativament més grans i productives, cosa que podria contribuir a esmorteir, en part, l'impacte potencial negatiu del Brexit.

Pel que fa als serveis no turístics, hi destaquen les telecomunicacions i els serveis financers, seguits de transport i serveis d'empresarials, cosa que "ve a corroborar la importància de la implantació de grans empreses multinacionals espanyoles al mercat britànic".

També han fet una menció especial als serveis financers i bancaris, "ja que és major el risc creditici de les entitats bancàries", que, a més, se situa molt per sobre de la que presenta la banca de països com Alemanya, França o Itàlia.

Per a Portugal, com en el cas d'Espanya, el turisme britànic és el primer mercat emissor amb un percentatge similar al d'Espanya, i, pel que fa a les exportacions portugueses al Regne Unit, els sectors més afectats són l'automòbil, el tèxtil, calçat, agroalimentari i els productes informàtics, a més, aquell país representa el quart mercat per a les vendes de béns portuguesos. Alguns d'aquests sectors ja han perdut un important volum d'exportacions, com és el cas del tèxtil amb una reducció de 50 milions d'euros des del referèndum de juny de 2016.

contador