L'atur baixa en 290.193 persones el 2017, el cinquè descens anual, encara que inferior al del 2015 i 2016

Tanca el 2017 amb el menor nombre d'aturats dels darrers vuit anys

  • El volum total d'aturats ha assolit a tancament de l'any passat la xifra de 3.412.781 desocupats
| |
Bolsamanía
Europa Press | 03 ene, 2018 10:27 - Actualizado: 10:27

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) se situó al finalizar diciembre de 2017 en 3,41 millones de personas, tras bajar en 290.193 desempleados en el conjunto del año (-7,84%), su quinto descenso anual consecutivo, aunque por debajo del descenso registrado en 2015 y 2016, informó este miércoles el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El nombre d'aturats registrats en les oficines dels serveis públics d'ocupació (antic Inem) s'ha situat en finalitzar el desembre del 2017 en 3,41 milions de persones, després de baixar en 290.193 desocupats en el conjunt de l'any (-7,84%), el cinquè descens anual consecutiu, encara que per sota del registrat el 2015 i 2016, ha informat aquest dimecres el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

En concret, el volum total d'aturats ha assolit a tancament de l'any passat la xifra de 3.412.781 desocupats i se situa en el nivell més baix dels darrers vuit anys en un mes de desembre.

En concret, el nombre d'aturats registrats ha baixat el desembre en 61.500 persones en relació amb el mes anterior. En els darrers vuit anys l'atur havia augmentat de mitjana en 40.922 persones.

La baixada de la desocupació el 2017 és la cinquena consecutiva després de la del 2013, 2014, 2015 i 2016, quan l'atur va caure en 147.000, 253.000 i 354.203 i 390.534 persones, i contrasta amb els augments experimentats en el període 2007-2012.

El 2012, 2011 i 2010, la desocupació va augmentar en 426.364, 322.286 i 176.470 persones, respectivament, mentre que el 2007, 2008 i 2009 les llistes de les oficines públiques d'ocupació van sumar 106.674, 999.416 i 794.640 aturats més.

D'aquesta manera, el ritme de reducció anual de l'atur s'ha situat el 2017 en el 7,84%. Des dels màxims registrats el febrer del 2013, la desocupació s'ha reduït en 1.627.441 persones.

En aquesta xifra de 3,41 milions d'aturats amb la qual s'ha tancat l'any s'hi ha arribat després que l'atur experimentés una caiguda de 61.500 desocupats el desembre, un mes caracteritzat per les contractacions en la campanya de Nadal.

En termes desestacionalitzats, l'atur registrat ha baixat en 20.726 persones. La desocupació entre els joves menors de 25 anys ha disminuït un 8,88% el 2017 i s'ha reduït el desembre en 23.069 persones (-7,91%) respecte al mes anterior, mentre que l'atur de 25 anys i més ha baixat en 38.431 (-1,21%).

BAIXA EN TOTS DOS SEXES I A TOTES LES COMUNITATS

La desocupació ha baixat el 2017 en tots dos sexes, encara que més entre els homes, amb 182.576 aturats menys (-11,12%), davant d'un descens de l'atur femení de 107.617 dones (-5,22%).

Per sectors econòmics de procedència dels treballadors, l'atur registrat ha disminuït el 2017 en tots els sectors: en Serveis s'ha reduït en 153.252 (-6,14%); en Construcció en 61.742 (-16,42%); en Indústria, en 39.008 (-11,29%) i en Agricultura, en 14.264 (-8,42%).

Respecte al novembre, l'atur ha baixat en l'últim mes de l'any en els Serveis en 51.280 (-2,14%), en l'Agricultura i Pesca, en 8.814 (-5,38%), alhora que s'ha incrementat en la Construcció en 10.532 (+3,47%) i en la Indústria, en 2.729 (+0,90%). Per la seva banda, en el col·lectiu sense Ocupació Anterior s'ha reduït en 14.667 (-4,78%).

Per comunitats autònomes, la desocupació ha baixat en l'últim mes de l'any en quinze comunitats autònomes, encapçalades per Andalusia (-26.378), Madrid (-7.613) i la Comunitat Valenciana (-5.985), alhora que s'ha incrementat, en canvi, a dues: Navarra (+511) i La Rioja (+230).

Aquest any, l'atur s'ha reduït a totes les comunitats autònomes, liderades per Andalusia (-57.713); Catalunya (-35.627); Madrid (-35.401) i la Comunitat Valenciana (-33.258).

RÈCORD DE CONTRACTACIÓ INDEFINIDA

En termes acumulats s'han dut a terme 1.929.250 contractes indefinits en el conjunt del 2017, la dada més significativa de l'última dècada, i el que suposa un increment de 215.988 (12,61%) en relació a l'any 2016.

La contractació indefinida a temps complet és la modalitat que més creix, amb un increment del 14,42%, mentre que la contractació temporal va créixer un 7,1%.

La contractació indefinida dels menors de 25 anys, ha crescut un 20,1% al llarg de l'any 2017. Només en el mes de desembre s'han comptabilitzat 131.067 contractes de caràcter indefinit, la qual cosa suposa un increment interanual del 7,2% sobre el mateix mes de l'any anterior.

Per contra, la contractació temporal ha caigut un 3,7% interanual el mes de desembre.

El secretari d'Estat d'Ocupació, Juan Pablo Riesgo, ha afirmat que, segons les dades de l'EPA, tres de cada quatre persones que treballen a Espanya compten amb una ocupació indefinida.

Amb les dades de desembre s'encadenen 47 mesos consecutius d'augments en la contractació indefinida, el període més llarg d'increment de la contractació indefinida de tota la sèrie històrica.