Notícies de economia

inflation 20230920111259

La inflació de la zona de l'euro es frena en sec l'octubre i cau al 2,9%

Sorprenent caiguda de la inflació a la zona de l'euro l'octubre. Segons Eurostat, l'oficina estadística comunitària, l'Índex de Preus de Consum (IPC) s'ha situat al 2,9% el desè mes de l'any, una moderació d'1,4 punts percentuals respecte al 4,3% registrat el setembre. El consens esperava que la dada se situés al 3,1%. En taxa intermensual, l'IPC avança un 0,1%.