ep economia- tecnicas reunidas sube26 en bolsaseptuplicarbeneficioprimer trimestre
TÉCNICAS REUNIDAS - Archivo

A la vista del gràfic setmanal, podem veure com n'és d'impecable la directriu baixista que està actuant com a resistència des d'abril de 2017. I es tracta d'una directriu ja que hi presenta tres punts de suport o de tangència. Aquesta passa en el moment actual pels aproximadament 25,50 euros.

Però el senyal de fortalesa real vindrà només amb un tancament setmanal per sobre dels 27,24 euros (els màxims d'abril). Només per sobre d'aquesta resistència ens atreviríem a obrir llargs en el títol de manera tendencial. Però mentrestant, al marge. Encara que és cert que se'ns pot obrir una finestra de trading pel costat llarg més endavant: als nivells de preu propers als mínims de 2017, als 18,66 euros. Aquí tenim un suport important, des del qual podria intentar-se també obrir llargs en el títol.

A mitjans de juliol vam conèixer que Saudi Aramco, la companyia petroliera estatal saudita, adjudicava a Técnicas Reunidas part de les instal·lacions de la seva nova planta de gas a Tanajib, la capacitat total de la qual serà de 2.500 MMSCFD i 85 MBCD de condensat procedents dels camps de Marjan, Safaniyah i Zuluf, a l'est d'Aràbia Saudita. Els contractes, que té una durada de 44 mesos i un valor conjunt aproximat de 3.000 milions de dòlars, inclouen els paquets de recepció, emmagatzematge i compressió del gas, així com la recuperació i fraccionament de l'NGL produït.

L'abast del projecte inclou l'enginyeria, subministrament d'equips i materials, construcció, instal·lació i comissionat fins a la terminació mecànica. Les noves instal·lacions serviran per a la provisió de gas a la xarxa estatal del país, reinjecció en camps a alta mar i producció d'età, butà, propà, pentà i altres productes associats per a múltiples clients.

contador