red electrica cableado
19,06€
  • -0,44€
  • -2,26%

Rebots a part fruit de la sobrevenda extrema, la fase correctiva dels últims mesos continua. I això és així perquè, al cap i a la fi, des dels màxims anuals i històrics que es van assolir el febrer, tenim màxims i mínims decreixents. I així no es puja. Però que consti que estem parlant d'una fase correctiva dins d'una clara tendència alcista de fons (o primària).

De fet, a priori un nivell de preus interessant per intentar-ho de nou a l'alça, el tenim a la zona dels 16,50-17 euros: on conflueix un suport horitzontal, així com el suport decreixent que uneix els successius mínims des de principis d'any. I mentrestant, al marge. En liquiditat.

A finals de juliol vam conèixer que el resultat del primer semestre de Red Eléctrica (REE) ha estat de 362.200.000 d'euros, un 1,5% superior al del mateix període de 2018. L'import net de la xifra de negoci dels sis primers mesos de l'exercici 2019 ascendeix fins als 993.100.000 d'euros, xifra que suposa un creixement del 0,3% respecte al mateix període de l'any anterior. Aquesta xifra recull la retribució de l'activitat de transport d'electricitat a Espanya, els ingressos regulats relatius a l'operació del sistema, per 32.900.000 d'euros, l'activitat externa de telecomunicacions a Espanya, que va arribar als 47,8 milions d'euros i els ingressos derivats de l'activitat internacional, que van arribar als 21,7 milions d'euros.

A aquesta xifra cal afegir els resultats de l'empresa xilena TEN, que han ascendit fins als 3,6 milions d'euros, i que s'inclouen en el resultat brut d'explotació (EBITDA). El resultat brut d'explotació (EBITDA) puja fins a 779.400.000 d'euros, xifra que suposa un creixement del 0,3% sobre el mateix període de l'any anterior en reflectir la consolidació de les mesures d'eficiència implementades per Red Elèctrica.

contador