ep logo del grupo vocento
VOCENTO - Archivo

A la vista del gràfic setmanal de llarg termini podem veure com el preu s'està girant amb violència a la baixa després de tocar la directriu baixista dels últims set anys.

  • 0,98€
  • -1,90%
  • 0,91€
  • 0,00%
Análisis Técnico
S1
0.89
S2
1.19
R1
1.51
R2
1.51
Corto plazo
Medio plazo
Largo plazo

Els gràfics de Vocento i de Prisa són força semblants. Els dos són clarament baixistes a mitjà i llarg termini. No obstant això, mentre Prisa està atacant la resistència que li confereix la part alta d'un canal baixista Vocento se'ns ha ensorrat recentment després de tocar la directriu baixista dels últims set anys. Des de 2014 s'aprecia una recta resistència (dinàmica) que uneix tots i cada un dels successius màxims decreixents que passa en aquest moment per l'entorn dels aproximadament 1,18 euros. O el que és el mateix, mentre el títol no salti clarament per sobre no val la pena plantejar-se cap canvi de tendència ni res per l'estil. Simplement hem assistit a un rebot cap a la directriu baixista i res més.

voc220121
Gràfic setmanal de Vocento
contador