young-people-are-dumping-starbucks-ahead-earnings
Instagram florence_alabama_starbucks

És imminent que el selectiu nord-americà busqui atacar el nivell dels 31.500 punts.

  • 2.337,35$
  • 0,98%
  • 107,05$
  • 0,99%
  • 114,74$
  • 1,11%
Análisis Técnico

Atenció, perquè Starbucks s'acosta a la resistència clau dels 107,75 euros, màxims històrics dibuixats durant la primera sessió de l'any. Cal estar atents a un tancament per sobre dels 107,75 dòlars, ja que seria el senyal que ens faria pensar en el començament d'un nou impuls alcista. És un valor que cal tenir molt en compte durant les properes jornades.

z210121starbucks

Match Group s'està movent en una banda lateral a l'espera de l'aparició d'un senyal de fortalesa que ens faci pensar en una presa de posicions. Un tancament per sobre dels 160 dòlars seria el senyal que ens faria interessar-nos per la companyia.

z210121match

Molt bona figura en Alphabet que posa fi al moviment lateral dels últims dos mesos i mig en aconseguir tancar per sobre de la resistència dels 1.843 dòlars. El valor de Nasdaq es fica en pujada lliure amb el camí lliure perquè puguem acabar veient una extensió dels guanys fins al nivell dels 2.000 punts.

w210121alphabet
contador