Atlantia formalitza la seva megaOPA sobre Abertis per 16.341.000 d'euros

La contraprestació pot consistir, alternativament, en efectiu i/o accions especials d'Atlantia, a elecció dels accionistes d'Abertis

  • L'oferta està condicionada al fet que almenys 100.000.000 d'accions d'Abertis a què es dirigeix triïn la contraprestació en accions especials d'Atlantia
  • L'oferta es realitzarà exclusivament a Espanya i serà dirigida a tots els propietaris d'accions d'Abertis
Nieves Amigo
Bolsamania | 15 mai, 2017 10:02 - Actualitzat: 13:09
ep francisco reynessalvador alemany abertis
Francisco Reynés i Salvador Alemany (Abertis)EUROPA PRESS

Atlantia ha anunciat una OPA per la totalitat del capital d'Abertis amb una contraprestació que pot consistir, alternativament, en efectiu i/o accions especials d'Atlantia, a elecció dels accionistes d'Abertis, fins a un màxim de 230.000.000 d'accions d'Abertis.

Abertis
18,360
  • 0,00%0,00
  • Max: 18,37
  • Min: 18,36
  • Volume: -
  • MM 200 : 16,38
17:35 27/07/18

La contraprestació en efectiu de l'oferta consistirà en un total de 16,50 euros per acció. La contraprestació en accions especials d'Atlantia es determina d'acord amb una equació de bescanvi que preveu que, per cada acció d'Abertis que acudeixi a l'oferta, es lliurin 0,697 accions especials d'Atlantia.

Abertis parla d'oferta "no sol·licitada", diu que s'ha assabentat de les seves condicions pel fet rellevant d'Atlantia i apunta que "no es pronunciarà fins que legalment sigui preceptiu"

L'oferta està subjecta a les següents condicions:

- L'obtenció per part d'Atlantia de les oportunes aprovacions de les corresponents autoritats de defensa de la competència.

- L'acceptació de l'oferta per accionistes d'Abertis titulars, en conjunt, del 50% almenys, més 1 acció de les accions a les quals es dirigeixi efectivament d'oferta.

- Que almenys 100.000.000 d'accions d'Abertis, a les quals es dirigeix ​​l'oferta, triïn com a contraprestació la contraprestació en accions especials d'Atlantia.

- Que la junta general extraordinària d'accionistes d'Atlantia, la convocatòria ha estat aprovada pel Consell d'Administració d'Atlantia per la seva celebració en data a determinar, aprovi la proposta d'acord d'emissió d'accions especials d'Atlantia i les modificacions estatutàries per la seva creació.

L'oferta es dirigeix ​​al 100% del capital social d'Abertis, és a dir, 990.381.308 accions ordinàries de 3 euros de valor nominal cadascuna. Els termes de l'oferta són idèntics per la totalitat de les accions d'Abertis a les quals s'estén l'oferta.

L'oferta es realitzarà exclusivament a Espanya i serà dirigida a tots els propietaris d'accions d'Abertis.

LA REACCIÓ D'ABERTIS

Quatre hores després de conèixer el llançament de l'oferta d'Atlantia sobre Abertis, la segona ha remès un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) en el qual assegura haver conegut els termes i condicions de l'oferta "voluntària i no sol·licitada "d'Atlantia a través del fet rellevant que l'empresa italiana ha enviat a primera hora a la CNMV.

"El Consell d'Administració d'Abertis no es pronunciarà fins que legalment sigui preceptiu. Mentrestant, la companyia continuarà desenvolupant el curs ordinari dels seus negocis, tenint en compte les restriccions derivades del seu deure de passivitat", afegeix.

Per la seva banda, CriteriaCaixa, màxims accionista d'Abertis, ha parlat d'oferta "amistosa" i ha precisat que va a valorar-la "amb deteniment, amb temps i sense presses".

contador