El BdE rebutja les queixes de la banca: la política del BCE ha estat positiva per a ella

El supervisor no activarà el matalàs anticíclic

Elena Lozano
Bolsamania | 17 jun, 2019 15:03
pablo hernandez cos banco espana apie santander

Pablo Hernández de Cos, governador del Banc d'Espanya, ha afirmat que l'efecte net de l'aplicació de la política monetària del Banc Central Europeu (BCE) ha estat "positiu" per als bancs. En la seva opinió, encara que els tipus baixos han reduït els marges d'interessos de les entitats, també han millorat la capacitat de pagament dels prestataris i l'impacte de tot ha estat positiu per a les entitats.

Aquesta afirmació contrasta amb les habituals queixes dels gestors dels bancs espanyols, que lamenten recurrentment que l'allargament d'un entorn de baixos tipus d'interès ha perjudicat la seva rendibilitat. "El BCE i nosaltres també hem estat analitzant quines han estat les implicacions d'aquests instruments de política monetària per a la rendibilitat bancària i l'efecte net ha estat positiu", ha explicat.

El governador, que ha intervingut durant el curs Las finanzas sostenibles y su importancia en el futuro de la economía, organitzat per l'Apie i BBVA a Santander, ha explicat que, en tot cas, si els supervisors es plantegen altres polítiques caldria també analitzar-ne l'efecte. "El BCE està disposat a actuar en el cas que fos necessari i l'arsenal d'instruments que té és el que és", ha afirmat, en referència als tipus d'interès, la compra de bons i altres orientacions de la política monetària.

En tot cas, ha rebutjat que el supervisor vagi a posar en marxa el matalàs anticíclic, com sí que han fet altres països europeus. El governador creu que de moment no es donen els requisits per a això, com ara que hi hagi riscos sistèmics, que hi hagi un creixement "exuberant" del crèdit o que hi hagi prou aspectes positius com per "crear un matalàs en els temps bons per usar-lo en els dolents". "Les perspectives haurien de ser molt positives" per fer-ho en base a aquest tercer punt, però de moment no és el cas, ha advertit Hernández de Cos.

En tot cas, el governador del Banc d'Espanya ha reiterat la necessitat de les entitats espanyoles d'augmentar la seva posició de capital, que és "la primera línia de defensa contra les pèrdues inesperades" i, per tant, la clau per "reduir la probabilitat que passi una crisi sistèmica".

El governador ha subratllat que els bancs en conjunt no han "substituït prou" elements de capital de menor qualitat que transitòriament es consideraven dins d'aquesta categoria per altres de major capacitat per absorbir pèrdues.

Encara que no ha estat el cas de totes les entitats, ja que moltes "sí que han reforçat la seva ràtio de solvència", la situació ha afectat a altres, ha dit Hernández de Cos.

Fa unes setmanes, des del supervisor animaven les entitats a revisar la seva política de dividends, en considerar que una ràtio dividend superior al 50% els dificulta tenir capital suficient per afrontar els riscos que puguin materialitzar-se. Sobre aquest aspecte, el governador s'ha limitat a recordar que el Banc d'Espanya no pot limitar la distribució de dividends de les entitats.

A més, Hernández de Cos ha afirmat que una potencial baixada del preu de l'habitatge resultaria perjudicial per a les entitats, atès que impactaria en la valoració dels seus actius adjudicats i als nivells de consum i activitat. Amb tot, ha explicat que el repunt de l'activitat immobiliària "no s'està traduint en un augment del crèdit associat".

En tot cas, el governador ha instat les entitats a no relaxar els estàndards de concessió de crèdit malgrat les circumstàncies, "de manera que es minimitzin les noves entrades de morosos i mantinguin la gestió activa de les seves carteres de dubtosos i adjudicats". "Les entitats han de reforçar els seus criteris de concessió de crèdits per aconseguir que el significatiu augment de la morositat que s'està observant es moderi", ha afegit.

MALA REPUTACIÓ

El governador ha tornat a enviar un encàrrec als bancs sobre la seva reputació i l'elevada litigiositat que enfronten a causa de "certes condicions" contractuals de les seves operacions hipotecàries. Per afrontar aquesta "pèrdua de reputació", el governador ha instat les entitats a "esforçar-se" proporcionant als clients informació precisa "de manera clara i transparent", així com "facilitant-los l'accés a productes financers adequats a les seves necessitats i coneixements financers".

Hernández de Cos també s'ha referit com a risc internacional a la incertesa geopolítica i ha posat el focus sobre Turquia i Argentina, així com el Regne Unit, en un moment en què "el risc d'un Brexit dur sembla ara més gran". "A més, dins l'àrea de l'euro la situació econòmica s'ha deteriorat més que en altres jurisdiccions, en particular en alguns països com Itàlia i Alemanya". Malgrat tots aquests riscos, Hernández de Cos ha assenyalat que el cicle financer de l'economia espanyola "s'està reforçant" i "encara queda una mica de temps perquè arribi a nivells d'alerta".

TRETZE SÓN TRETZE SOBRE L'SMI

El governador ha mantingut la seva postura sobre les polèmiques previsions del supervisor sobre l'impacte en l'ocupació de la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) a 900 euros mensuals. "A dia d'avui no és possible, amb un grau de rigorositat, dir què n'ha estat l'impacte", ha assenyalat.

"Nosaltres ens hem compromès a tornar a fer unes anàlisis quan tinguem unes dades que considerem que ens permeten fer aquesta avaluació", ha assenyalat Hernández de Cos, que ha afegit que això no passarà fins a partir de l'estiu de 2020, quan aquestes dades estaran disponibles i els economistes del supervisor puguin procedir a la seva anàlisi.

contador