Enviar noticia por correo electronico

Remitente:
Nom: Email:
Destinatario:
Nom: Email:


Piolin elimina el requisit d'acceptació en la seva OPA sobre Parcs Reunits

Bolsamanía | Bolsamania | 08 jul, 2019 11:19

Piolin (EQT, GBL i Alba Europe) han informat de l'adquisició, en virtut de sengles acords amb dos accionistes de Parcs Reunits, deun total de 4.771.931 d'accions de la societat per import de 14 euros per acció. Com a resultat de la referida adquisició, la participació de Piolin en Parcs Reunits representa un 5,91% de la seva capital social.