ep archivo   distintivo y logo de caixabank
Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

CaixaBank ha anunciat aquest dilluns el llançament d'un programa de recompra d'accions pròpies per un import màxim de 500 milions d'euros amb l'objectiu de reduir capital social mitjançant l'amortització dels títols adquirits en l'operació de recompra.

  • 3,92€
  • 0,20%

L'entitat preveu sotmetre aquesta reducció del capital social a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes del 2024, segons ha informat la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

El nombre màxim d'accions a adquirir en l'execució del programa dependrà del preu mitjà al qual tinguin lloc les compres i, sumat a les accions pròpies que CaixaBank tingui a cada moment, no excedirà el 10% del capital social del banc (750.213.161 accions).

El programa tindrà una durada màxima de 12 mesos comptadors a partir de l'anunci d'aquesta comunicació. Això no obstant, CaixaBank es reserva el dret a finalitzar el programa de recompra si amb anterioritat assoleix l'import monetari màxim o si hi concorre alguna circumstància que així ho aconsellés o exigís.

S'ha designat BofA Securities Europe com a gestor del programa, que prendrà les seves pròpies decisions en relació amb el moment de realització de les compres de les accions, independentment de l'entitat, respectant en tot cas les condicions i els límits establerts al Reglament de Abús de Mercat i al Reglament Delegat. En particular, no es poden comprar en qualsevol dia de negociació més del 25% del volum diari mitjà de les accions al centre de negociació on s'efectuï la compra, sent-ne el volum diari mitjà de cada centre de negociació el corresponent als vint dies de negociació anteriors a la data de cada compra.

Les adquisicions s'efectuaran al Sistema d'Interconnexió Borsari Espanyol – Mercat Continu, així com a DXE Europe, Turquoise Europe i Aquis Exchange.

Noticias relacionadas

contador