Els bons del Tresor EUA a 10 anys pugen 3/32 dòlars; rendibilitat: 1,573%

Bolsamanía
Bolsamania | 21 jul, 2016 18:16 - Actualizado: 18:19