ep archivo   mas dle 80 de las empresas tic espanolas preve aumentar su facturacion antes de verano
GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

Les empreses familiars aparentment es desenvolupen millor en crisis complexes com la de la COVID. A més, les empreses familiars que cotitzen a la borsa són més rendibles. Així es desprèn d'una anàlisi dels experts Markus Eckey i Sebastian Memmel, de l'àrea d'IPB International Private Bank, que han acabat dient que les empreses familiars cotitzades han sortejat en millors termes la pandèmia.

Els autors subratllen que les empreses familiars tenen avantatges en comparació amb les que no tenen una família com a inversor de referència, cosa que les fa més resilients en les crisis. I com a mostra se centren en les dades de les companyies cotitzades alemanyes. Mentre que els preus de les accions de les empreses familiars es van desplomar un 23,7% durant la primera fase de la Covid, les empreses sense un accionista familiar van veure caure els preus encara més, un 30,7%.

"En el cas de les empreses familiars, la caiguda és a mitjà termini menor en una crisi i la recuperació sol ser molt més ràpida", destaca Markus Eckey. De fet, segons el seu estudi, els preus de les accions de les empreses familiars van tornar als nivells anteriors a la crisi tres setmanes abans.

Una altra de les conclusions que destaquen és que les empreses familiars que cotitzen a la borsa són més rendibles. Segons el seu estudi, la rendibilitat sobre els fons propis (RoE) va ser del 7% de mitjana el 2020. En el cas de les empreses sense un accionista familiar, la rendibilitat mitjana va ser del menys 11%.

En aquest context, identifiquen tres factors clau que expliquen per què aquestes empreses resisteixen millor les crisis. El primer és l'ancoratge emocional. Com a inversors àncora, les famílies o els fundadors solen estar més vinculats emocionalment a l'empresa que altres inversors. La seva atenció se centra en l'èxit empresarial a llarg termini. Especialment en temps de crisi, això pot donar més estabilitat a l'empresa.

El segon seria una presa de decisions més ràpida. Les empreses familiars acostumen a tenir una gestió centralitzada i la presa de decisions és ràpida. Això els permet reaccionar ràpidament en situacions de crisi i adaptar-se ràpidament a les condicions canviants. A més, els membres de la família solen ocupar llocs directius, i així els canals de decisió són molt més curts.

Finalment, el tercer punt és l'estabilitat financera. "Les empreses familiars solen tenir una base de capital més conservadora, cosa que els dona més estabilitat en una crisi sobtada", explica Eckey. Això sol traduir-se en unes ràtios de capital més elevades. Per tant, les empreses familiars solen tenir més facilitat per assegurar-ne la liquiditat en condicions de mercat difícils.

Els autors consideren que la manera com les empreses familiars han mostrat la seva resiliència durant la crisi de la Covid pot servir ara com a referència: "Altres empreses poden aprendre d'aquesta combinació de visió a llarg termini, processos de presa de decisions curts i estabilitat financera per a preparar-se millor amb vista a futures crisis", conclouen.

contador