Amadeus_630px

A la vista del gràfic mensual de llarg termini podem veure com les caigudes des dels màxims d'octubre no tenen implicacions de cap tipus dins del que és la tendència primària (o de fons).

  • 57,44€
  • 0,63%

Com m'agrada recordar sempre que puc hem d'intentar mirar els gràfic dels diferents subjacents en perspectiva i per a això no hi ha res com un gràfic setmanal o mensual. Amb freqüència el gràfic diari ens impedeix veure el bosc atès que el soroll de cadascuna de les sessions ens impedeix recordar d'on ve el títol i cap a on sembla voler dirigir-se. I com mostra un botó: Amadeus. Des dels màxims d'octubre acumula una caiguda propera al 8% però en un gràfic de llarg termini aquestes caigudes no signifiquen gens, tan sols un parell d'espelmes negres dins d'un gran oceà d'espelmes blanques. Per no parlar de la directriu alcista que ve actuant com a suport des de finals de 2012 i que compta amb tres punts de tangència.


Gràfic mensual - Amadeus

contador