Enviar noticia por correo electronico

Remitente:
Nombre: Email:
Destinatario:
Nombre: Email:


Caigudes moderades a Wall Street a l'espera de la Reserva Federal

Sergio García | Bolsamania | 08 nov, 2018 16:09

Wall Street registra caigudes moderades després dels forts guanys de la passada jornada, quan els inversors van descomptar els resultats de les eleccions de meitat de mandat als Estats Units.